Tarieven
Home » Tarieven

Een consult van een uur kost 85 euro. Uit ervaring blijkt dat een eerste consult vaak 1,5 uur in beslag neemt. De kosten zullen per vol half uur berekend worden. Omdat ik aangesloten ben bij de beroepsvereniging VVOC, hanteer ik het tarief wat vanuit de vereniging is vastgesteld. Betaling geschiedt direct na het consult. Een factuur wordt achteraf per mail toegestuurd.

Vergoeding

Een afspraak wordt vaak (deels) vergoed door de aanvullende verzekering. U kunt op www.zorgwijzer.nl nakijken of jouw verzekering een consult vergoedt. 


Een consult kan 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. 


Voor het geven van bedrijfsadviezen of informatiebijeenkomsten wordt een aparte prijs op maat gehanteerd.